fbpx
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
หน้าแรกSharif's Storyสาระรีฟ กับการลงนาม คณะวิทยาการอิสลาม มอ.

สาระรีฟ กับการลงนาม คณะวิทยาการอิสลาม มอ.

สาระรีฟ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ถูกรับเชิญในการรับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาบูรณาการกับการสร้างงานและสหกิจศึกษา”คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้รองรับกับความต้องการของตลาด และเตรียมความเพรียบความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้เพรียบพร้อมในการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมต่อไป

ในช่วงเวลา 09.00 – 09.30 เป็นช่วงที่ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกว่า 30 องค์กร เดินทางจากแต่สถานที่ ทั้ง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา กระบี่ เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมงาน ณ คณะวิทยาการอิสลาม โดยก่อนเข้าร่วมผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึก พร้อมดอกไม้ ติดหน้าอก ก่อนเข้าสู่ห้องประชุมต่อไป โดยภายหน้างาน มีผู้บริหาร และเหล่าคณาจารย์ของคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สาระรีฟ กับ การลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

ในช่วงเวลาที่รอ หน่วยงานเดินทางเข้ามาห้องประชุม โดยภายในจะจัดโต๊ะ เป็นรูปตัวยู โดยหันหน้าเข้าหา โต๊ะส่วนกลาง ที่เหล่าผู้บริหารคณะ ใช้ในการแถลง แนะนำข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมง่ายในการรับข้อมูล และเสวนาในแต่ละประเด็นในการผลักดันการศึกษา ให้นักศึกษาเพรียบพร้อมไปด้วย ความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังรองรับให้องค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถต่อยอดไปสู่หน่วยงานข้างนอก ให้สามารถใช้บริการความรู้ของคณะได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาระรีฟ กับ การลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

เข้าช่วงเวลาตามกำหนดการ ผู้บริหารของคณะทั้ง 3 ในส่วนของ คณบดี รองคณบดี และ ผู้ช่วยคณะบดี ในการนำเสนอหลักสูตร แผนดำเนินการของคณะ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงแนวทางของคณะ ว่ากำลังวางแผนจะไปในทิศทางใด และตอบรับกับความต้องการของหน่วยงานภายนอกในลักษณะใดบ้าง

สาระรีฟ กับ การลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาระรีฟ กับ การลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์
สาระรีฟ กับ การลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์

เนื้อหาที่ทั้ง 3 ท่านได้นำเสนอจะมีตั้งแต่ โครงสร้างของคณะ ว่ามีหลักสูตรใดบ้าง ๆ โดยแต่ละหลักสูตร มีกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาในแต่ละระดับ มัธยมศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาตรี และ ปริญญาเอก

อีกทั้งยังมีในส่วนของการต่อยอด องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ทางคณะมีความเชี่ยวชาญ ไปสู่การนำไปให้เอกชนสามารถศึกษาผ่านช่องทางที่คณะจัดทำขึ้น ให้สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้น ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขต่อไป

เมื่อการนำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้น ก็จะเป็นส่วนที่ทางคณะต้องการรับข้อมูล ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ในแต่ละประเด็น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว กลับไปต่อยอดแผนต่าง ๆ ที่วางขึ้น ไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป

สำหรับทาง สาระรีฟ เองได้เข้าร่วมในฐานะของผู้บริหารสูงสุด บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด ที่ทำด้านตลาดออนไลน์ฮาลาลครบวงจร พร้อมบริการตลาดออฟไฟลน์ที่ขายสินค้าอาหารสด แช่แข็ง ทุกประเภท ภายใต้ชื่อ Pinsouq Store เพื่อต่อยอดความรู้ ความสามารถของนักศึกษาให้ความรู้ ทางด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างครบครัน

สาระรีฟกับการลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

ต่อมาก็จะเข้าสู่ช่วงที่ ทางคณะทำการร่วมเซ็นข้อตกลงบันทึกการลงนามแก่ องค์กรหน่วยงานทั้งหมด โดยทำการเชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ขึ้นบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ผ่านจุดบันทึกข้อลนาม ที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจแก่ ทุกหน่วยงาน ที่มีโอกาสเข้าร่วม เป็นหนึ่งใน องค์กรที่จะเป็นฟันเฟือง ขับเคลื่อนสังคม ไปสู่กรพัฒนาวิถีชีวิตของคนในสังคมให้มี ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สาระรีฟกับการลงนาม กับ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

สำหรับหัวข้อเกี่ยวที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับ

ช่องทางติดตามผลงาน

ติดตามผลงานช่องทางต่างๆ ได้

Facebook: https://www.facebook.com/sararifmkt

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUt1RPFDIOaFnrogwZHi34Q

Tiktok : https://www.tiktok.com/@sararifmkt

Line : https://lin.ee/3KWTirDxI

Website : https://www.sararif.com

Sharif Densumite
Sharif Densumitehttp://www.sararif.com
Chief Executive Officer - Has Order Co, Ltd.
RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments