fbpx
วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกEventsPEACE INNOVATION | กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม

PEACE INNOVATION | กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม

ค่าย PEACE INNOVATION CAMP 2019

PEACE INNOVATION กิจกรรมดี ๆ ที่จัดค่ายนวันวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ทุกคนมีความสุข ทุกคนมีกิน นำไปสู่ สันติสุขอย่างแท้จริง จะมีใครกันบ้าง ชารีฟจะมาแนะนำกันครับ

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร หัวหน้าพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ - PEACE INNOVATION
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร หัวหน้าพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

เริ่มต้นด้วย คนแรกก่อนเลยนะครับ กับ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร หัวหน้าพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ อดีตประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ผู้ขับเคลื่อนสันติภาพท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม เเละยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายเเดนภาคใต้

คุณมูฮัมหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ ผู้ก่อตั้ง Salam Group - PEACE INNOVATION
ผู้ก่อตั้ง Salam Group กลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ CHABA StartUp Group

อีกคนที่เป็นผู้มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดกับ คุณมูฮัมหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ หรือที่คนในพื้นที่เรียกแทนว่า เเบวา ผู้ก่อตั้ง Salam Group กลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ CHABA StartUp Group กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดังในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ที่สรรสร้างงานบริการรับส่ง อาหาร ภายใต้ชื่อ Fiin Delivery สตาร์ทอัพเดลิเวอรี่อาหาร ก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพเซอร์วิสในกลุ่มนี้ด้วย

คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานประชาสังคมชายเเดนใต้ - PEACE INNOVATION
คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานประชาสังคมชายเเดนใต้ ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสันติภาพพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุข

อีกท่าน ที่มีบทบาทด้านสังคมชายแดนใต้ กับ ท่านมูฮำมัดอายุบ ปาทาน หรือคนเรียกว่า บังยุบ ประธานประชาสังคมชายเเดนใต้ ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสันติภาพพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุข

คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง- PEACE INNOVATION
คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) depa Thailand เบื้องหลักผู้ผลักดัน SMART CITY ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับบุคคลที่ผลักดัน SMART CITY ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ต้องยกให้ คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) depa Thailand ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการผลักดันนโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ที่จะเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดน ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่สรรสร้างเศรษฐกิจ และ ความสุขของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

คุณอับดุลการีม อัสมะแอ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี - PEACE INNOVATION
คุณอับดุลการีม อัสมะแอ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายเเดนภาคใต้

อีกท่าน ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ขาดไม่ได้คือ คุณอับดุลการีม อัสมะแอ หรือ อาจารย์การีม หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ที่มีความฝันอยากให้ ผู้คนในพื้นที่ เต็มไปด้วยร้อยยิ้มให้สันติสุขกลับมาอีกครั้ง

ชารีฟ เด่นสุมิตร ผู้ก่อตั้ง Pinsouq Online Halal Marketplace Pinsouq ตลาดสินค้าฮาลาล - PEACE INNOVATION
ชารีฟ เด่นสุมิตร ผู้ก่อตั้ง Pinsouq Online Halal Marketplace Pinsouq ตลาดสินค้าฮาลาล ชายผู้มีความฝันอยากให้คนในพื้นที่กล้าที่ลุกทำอะไรใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรม

สำหรับอีกท่าน คือ ชารีฟ เด่นสุมิตร เองครับ ฮาๆๆ ผู้ก่อตั้ง Pinsouq Online Halal Marketplace Pinsouq ตลาดสินค้าฮาลาล ชายผู้มีความฝันอยากให้คนในพื้นที่กล้าที่ลุกทำอะไรใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมที่สร้างอาชีพ ความสุข ให้คนรอบข้าง โดยไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ และสามารถสร้างโอกาสที่มี ให้ขยับขยายนำโอกาสจากนอกพื้นที่กลับมายังพื้นที่ให้มากที่สุด พื้นที่ 3 จังหวัดจะได้เต็มไปด้วยกิจกรรมสันติสุข และ นวัตกรรมดี ๆ ให้คนในพื้นที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

คุณฆอซาลี อาแว นักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - PEACE INNOVATION
คุณฆอซาลี อาแว นักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยและผู้ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

อีกท่านกับ คุณฆอซาลี อาแว หรือ เเบฆอซาล) นักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยและผู้ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ อีกท่านที่คอยผลักดันสันติสุข และความเป็นธรรมของทุกคนในพื้นที่ให้เกิดความเท่าเทียม

คุณอัครัมย์ อาลีมิง กรรมการบริหาร Youngcyber Digital Technology - PEACE INNOVATION
คุณอัครัมย์ อาลีมิง กรรมการบริหาร Youngcyber Digital Technology เบื้องหลังผู้ผลักดัน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

คนสุดท้าย กับ ผู้มีบทบาทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ กับ คุณอัครัมย์ อาลีมิง กรรมการบริหาร Youngcyber Digital Technology Youngcyber Digital Technology หรือคนในวงการจะรู้จักกันในนาม เเบยังไซเบอร์ ด้วยผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ในการต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรเเกรมมิ่ง เเละด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ให้เด็กๆ เยาวชน และคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายเเดนใต้ก้าวทันโลก

ใครอยากเข้าร่วมค่าย PEACE INNOVATION กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม ลองติดต่อ Admin Page เลยนะครับ >> Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ

ช่องทางติดตามผลงาน

ติดตามผลงานช่องทางต่างๆ ได้

Facebook: https://www.facebook.com/sararifmkt

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUt1RPFDIOaFnrogwZHi34Q

Tiktok : https://www.tiktok.com/@sararifmkt

Line : https://lin.ee/3KWTirDxI

Website : https://www.sararif.com

Sharif Densumite
Sharif Densumitehttp://www.sararif.com
Chief Executive Officer - Has Order Co, Ltd.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments